HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

FBS Delivery OY (rek. 16236513, Tallinna, Viro) on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen www.kuljetussuomeen.fi verkkokaupan palveluita.

Käytämme tietoja helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen, hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen ja asiakaspalvelun kehittämiseen.

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla:  info@fbs.ee

MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse. Käyttäjän antamat tai henkilön tunnistavat tiedot:

Tunnistamistiedot  -nimi ; yhteystiedot - osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Maksutiedot ja muut laskutustiedot

Tavaran sijaintitiedot, joita käytetään toimitusajan arviointiin

Ostoshistoria, tuotteet ja niiden hintatiedot

Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite

Palveluarvostelut

Tunniste, yhteys -ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi kuljetuksen www.kuljetussuomeen.fi  verkkokaupan kautta.

HENKILÖTIETOJA KÄYTETÄÄN

Asiakkuuden ylläpitämiseen, tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin, verkkokauppan toiminnan ja palveluiden kehittämiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen, väärinkäytösten estämiseen.

Tietoja käsitellään asiakkaan ja verkkokaupan väliseen asiakassuhteeseen,  sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

MITEN TIETOJA SÄILYTETÄÄN JA SUOJATAAN

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon minimointi, anonymisointi ja enkryptaus. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

KUKA KÄSITTELEE ASIAKASTIETOJA

Asiakastietoihin on pääsy vain verkkokaupan omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.  Kaupan henkilökunta näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. 

KUINKA KAUAN TIETOJA SÄILYTETÄÄN

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavan ajan, jotta verkkokauppa voi täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Kun teet tilauksen ilman asiakastiliä, tallennetaan antamasi tiedot verkkokaupan järjestelmään, jotta voimme pitää sinut ajan tasalla tilauksestasi. Yhteystietosi poistetaan, kun tilaus on käsitelty.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida verkkokaupan järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle seuraaviin tarkoituksiin. Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei. Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen

Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota  lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme.

ASIAKKALLA ON OIKEUS

Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista, pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista, tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus sähköpostilla: info@aki.ee  (Viron tietosuojavirasto)

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot ottamalla yhteyttä sähköpostilla: info@fbs.ee

MITEN VOI VAIKUTTA TIETOJEN KÄYTTÖÖN

Kuljetussuomeen.fi on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa käsittelyyn.  Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, lisäarvopalveluista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä.

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää verkkokaupan poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

LUOVUTETAANKO HENKILÖTIOTAJA KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi.

Tarvittaessa luovutamme tietoja viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille -kuljetusliikkeille, jos  toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti, maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa, laskuoperaattorille, tavaran myyjälle.

FBS Delivery OY huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, konsernia sitovat tietosuojasäännökset (BCR-järjestely) tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

EVÄSTEET

www.kuljetussuomeen.fi verkkokaupan sivuilla käytetään evästeitä ja mitä ne ovat.

Evästeet („cookies“) ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen.

Toiminnallisia evästeitä  käytetään  asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen, toimitusaika-arvioihin ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-12kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. 

VOIDAANKO TIETOSUOJASELOSTETTA MUUTTAA

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

MIHIN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ

Yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä voit otta yhteytta sähköpostilla: info@fbs.ee